Kömür Yıkama Tesisleri

Ülkemizin doğal yapısı ,nüfus dağılımı ,linyit rezervlerinin kalitesi ve çevre etkileri gibi dikkate alınması gereken önemli faktörler sanayi ve ısıtma sektöründe kullanılması gereken linyitlerin kül, nem ve kükürt değerlerin düşük, kalori değerinin ise yüksek olmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütün bu özellikleri taşıyan kömür yıkama ve zenginleştirme yapılmadan kullanılabilecek ideal bir linyit yatağımız hiç yok diyebiliriz.

 

Kömür çok kez ocakta üretildiği şekilde kullanılamaz. Üretim sırasında kömürün içine karışan yan kayaçlar ve killer kömürün kül değerini yükseltmekte, kalorisini ise düşürmektedir. Kömür içindeki yabancı maddeleri kömürden ayırmakla kömürün kül yüzdesi düşürülür ve yanabilir kısım oran yükselmektedir.

Şuan kömür sektöründe faaliyetlerimize devam etmesek de ,işletmemizde 2 adet  ağır ortam sistemi ile çalışan 120 ton/saat kapasiteli PARÇA KÖMÜR YIKAMA TESİSLERİ İ ile 100 ton/saat kapasiteli TOZ KÖMÜR YIKAMA TESİSLERİ mevcuttur. İngiliz teknolojisi ile kurulan ağır ortam sistemde yoğunluk farkı ile kömür ve istenmeyen kil ve taşlar birbirinden ayrılmaktadır. Kömür içindeki kil ve taşlar ayrıldığı için kömürün kül oranı düşmekte ve kalori değeri yükselmektedir. Yıkama tesisi sayesinde sürekli aynı kül; nem ve kaloride standart kömür üretimi sağlanmaktadır. Elde edilen lavvar kömürü tasnif lteklerinden geçirilerek 0-0,5mm konsantre, 0-10mm toz, 10-18mm fındık ve 18-50mm ceviz kömür satışa hazır hale gelmektedir. Özetle şirketimiz ,kömürün ocaktan çıkartılması  işlemiyle  sınırlı kalmamış kömürün kalitesini arttırmak için  şirketimize bağlı bulunan kömür işletmelerinde , kömür yıkama tesisleri ve kömür analizi laboratuvarları kurarak ,  maden sektörüne  gereken önemi göstermiştir.

 Ünsa Madencilik A.Ş tarafından  YENİKÖY tesislerimizde 2007 yılında 1.200.000 ton, 2008 yılında 1.200.000 ton , 2009 ve 2010 yılında 1.440.000 ton olmak üzere toplam 3.840.000 ton tüvenan kömür yıkanmıştır.

SAYFALAR:  [1]
KÖMÜR 
Değirmisaz
Milas

Kömür Yıkama Tesisleri

İş Bitirme Belgeleri

Makina Parkumuz

KERAMİKA 

Keramika Hakkında

ENERJİ 
copyright © 2010 |Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Design By ASD