ÜNSA MAD. A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
 • Doğru personeli seçmek: Kuruluşumuza işin gerektirdiği özelliklere sahip, mesleki eğitime sahip, yenilik ve girişimlere açık, kendini ve işini geliştirebilen, dinamik, girişimci kişileri kazandırmak.
 • Saygı ve sevginin ön planda olduğu huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Başarılı çalışanları ödüllendirmek.
 • Çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • Çalışanlarımızın hem kendilerini hem işlerini geliştirebilmeleri için, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek, tüm personelin bu eğitimlere katılımını sağlamak.
 • Çalışanların niteliklerinden, yeteneklerinden, performanslarından yola çıkarak kariyer hedeflerini birlikte belirlemek ve gerçekleştirmek.
 • İhtiyaç duyduğumuz açık kadrolar için, önce mevcut personellerimizi araştırmak ve onları değerlendirmek.
 • Performansa dayalı adil bir ücret sistemi uygulaması hedeflemek.
MÜLAKATLARDA ARANAN ÖZELLİKLER
 • İşin gerekliliklerine uygun mesleki bilgi ve becerilere sahip olmak,
 • Kendine güvenen, yenilikçi, gelişime açık,
 • Dürüst, güvenilir, açık sözlü, uyumlu,
 • Saygı, sevgi ve hoşgörü kavramlarıyla çalışmayı kendine ilke edinen,
 • İşini seven,
 • Pozitif düşünen
 • Sorumluluk sahibi
ÜNSA MADENCİLİK A.Ş. DE MEMNUNİYET BÜYÜK ÖNEM TAŞIR

İşe yerleştirmeden eğitime kadar her konuda tüm çalışanlarına fırsat eşitliği tanıyan kuruluşumuz, farklı yetenlere sahip olan çalışanlarını her zaman destekler ve saygı duyar.
Tüm çalışanlarımızın “ işyerinde mutlu olmalıdır” felsefesi” ile kaynaşmalarını amaçlayan, geziler, turnuvalar düzenlenmektedir. Yılbaşı ve özel günlerde hediyeler dağıtılmaktadır. Her ay “AYIN EN BAŞARILI ÇALIŞANI” seçilmekte ve ödüllendirilmektedir. Her yaz Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarında çekiliş yapılmakta ve çekilişte seçilen talihli personellerimiz yanlarına en sevdikleri bir kişiyi alarak tüm masrafları kuruluşumuzda ödenmek üzere tatile gönderilmektedir.

İŞE BAŞLAMA
 • Mülakatı başarıyla geçen personel adayımıza işe giriş için gerekli belgeler hazırlatılır.
 • Belgeler eksiksiz olarak tarafımıza teslim edildikten sonra, işyeri hekimi tarafından gerekli muayene ve tetkikleri tamamlanarak, kişinin işe girişi bildirimi yapılır. Bir gün sonra işbaşı yaptırılır.
 • İlk iş gününde; kalite yöneticisi tarafından kuruluşumuza ait kalite politikası, vizyon-misyon, talimatlar ve kullanılan formlar detaylı şekilde anlatılır. İnsan kaynakları birimi tarafından yasal prosedürler ve kişinin kuruluşumuzda bulunduğu sürede özlük hakları detaylı şekilde anlatılır. Çalışacağı bölüm yöneticisi tarafından da, bölümle ilgili çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak uyması gereken kurallar detaylı şekilde anlatılır ve gösterilir, iş arkadaşlarıyla tanıştırılır.
 • Oryantasyon eğitimi yaklaşık 3-4 gün sürmektedir.
 • Deneme süresi 2 aydır.
 • Tüm işe yeni başlayan personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmektedir.
İŞE BAŞLAMA EVRAKLARI
 • 4 adet kimlik fotokopisi
 • İkametgâh ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği
 • Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Diploma fotokopisi
 • 8 adet vesikalık fotoğraf
 • Maaş hesabının açılması
 • Akciğer filmi ve raporu
 • Tam kan sayımı
 • Solunum Fonksiyon testi ve raporu
 • Kulak odio testi ve raporu
 • Göz muayene raporu
 • Kan grubu kartı fotokopisi
 • Tetenoz aşısı ve takip kartı fotokopisi
 • Askerlik terhis belgesi
 • Varsa sürücü belgesi fotokopisi
 • SSK kartı fotokopisi
 • Eski işyerinizden çalışma belgesi
 • Personel Özlük defteri ve mavi telli dosya
 • Varsa diğer sertifikaların fotokopileri
ÇALIŞMA ŞARTLARI

Normal çalışma süresi haftada 45 saattir.

3 vardiya çalışan mavi yaka personelimiz:
08:00 - 16:00 - Yarım saat istirahat
16:00 - 00:00 - Yarım saat istirahat
00:00 - 08:00 - Yarım saat istirahat

Fazla mesai yapılması gerektiği durumlarda mesai saatleri ücretleri % 50 farkla ödenir.

İZİN POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımız;

1-5 yıl kıdem için - 14 gün
5-15 yıl kıdem için – 20 gün
15 yıl ve üzeri kıdem için – 26 gün ücretli izin hakkına sahiptir.

ÜCRET SİSTEMİ VE PROSEDÜRÜ

Şirketimizde ücret sistemi İş değerleme ve İş analizlerine paralel olarak uygulanmaktadır. Esnek Ücret Yönetimi hâkimdir. Çalışanlarımızın performanslarının ücrete yansıtılması bu süreçte gerçekleşmektedir. Bireysel performans ve enflasyona dayalı artış sistemği uygulanmaktadır.

copyright © 2010 |Ünsa Madencilik, Turizm, Enerji, Seramik, Orman Ürünleri, Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Design By ASD