Ünsa Madencilik

Geçmişten Geleceğe

Değirmisaz

Kocaman bir ailenin temelleri burada atıldı

Sen, Ben Değil, Biz.

Birlikte Güzeliz

Değirmisaz’dan

Milas’a.

“1972 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kurulan işletmemiz ,1915 ten beri Değirmisaz’da faaliyet gösteren Etibank’ın , bölgede faaliyetten çekilmesi sonucunda Himmet ağa ve Ali Güral Tarafından kurulmuştur. Aktif olarak 32 Yıl faaliyet göstermiş, kuruluşundan itibaren sadece kömür üretmekle sınırlı kalmamış , kömür yıkama lavvarları ve kömür analiz laboratuvarlarını bünyesine katarak kısa zamanda çok yol katetmiştir.

“Milas’da ise, Yeniköy Linyit İşletmeleri sahasındaki Sekköy Ocağında bulunan düşük kaliteli linyit kömürünün zenginleştirilmesi için ÜNSA Madencilik A.Ş tarafından 2006 yılı sonunda kurulmuştur. 2011 yılında faaliyetlerimize son verdiğimiz sahada , 230 ton/saat kapasiteli tesiste + 18 – 150 mm boyutunda parça, – 18 – 0,5 mm ve 0,5 – 0 mm tane aralığında toz kömür zenginleştirilme işi gerçekleştirilmiştir.”

Kömür Yıkama

Tesisleri

Ülkemizin doğal yapısı ,nüfus dağılımı, linyit rezervlerinin kalitesi ve çevre etkileri gibi dikkate alınması gereken önemli faktörler sanayi ve ısıtma sektöründe kullanılması gereken linyitlerin kül, nem ve kükürt değerlerin düşük, kalori değerinin ise yüksek olmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütün bu özellikleri taşıyan kömür yıkama ve zenginleştirme yapılmadan kullanılabilecek ideal bir linyit yatağımız hiç yok diyebiliriz.

Kömür çok kez ocakta üretildiği şekilde kullanılamaz. Üretim sırasında kömürün içine karışan yan kayaçlar ve killer kömürün kül değerini yükseltmekte, kalorisini ise düşürmektedir. Kömür içindeki yabancı maddeleri kömürden ayırmakla kömürün kül yüzdesi düşürülür ve yanabilir kısım oranı yükseltilmektedir.

Şu an kömür sektöründe faaliyetlerimize devam etmesek de, işletmemizde 2 adet ağır ortam sistemi ile çalışan 120 ton/saat kapasiteli Parça kömür yıkama tesisleri  ile 100 ton/saat kapasiteli toz kömür yıkama tesisleri mevcuttur. İngiliz teknolojisi ile kurulan ağır ortam sistemde yoğunluk farkı ile kömür ve istenmeyen kil ve taşlar birbirinden ayrılmaktadır. Kömür içindeki kil ve taşlar ayrıldığı için kömürün kül oranı düşmekte ve kalori değeri yükselmektedir. Yıkama tesisi sayesinde sürekli aynı kül; nem ve kaloride standart kömür üretimi sağlanmaktadır. Elde edilen lavvar kömürü tasnif ilteklerinden geçirilerek 0-0,5mm konsantre, 0-10mm toz, 10-18mm fındık ve 18-50mm ceviz kömür satışa hazır hale gelmektedir. Özetle şirketimiz, kömürün ocaktan çıkartılması  işlemiyle  sınırlı kalmamış kömürün kalitesini arttırmak için  şirketimize bağlı bulunan kömür işletmelerinde, kömür yıkama tesisleri ve kömür analizi laboratuvarları kurarak,  maden sektörüne  gereken önemi göstermiştir.

Ünsa Madencilik A.Ş tarafından  Yeniköy tesislerimizde 2007 yılında 1.200.000 ton, 2008 yılında 1.200.000 ton , 2009 ve 2010 yılında 1.440.000 ton olmak üzere toplam 3.840.000 ton tüvenan kömür yıkanmıştır.